cach chon ga hay p2 48


Kiến thức gà đá, gà chọi

CÁCH CHỌN GÀ HAY (P.2) [24/01/2014]

 

2. CÁCH CHỌN GÀ

(Tiếp theo)

***Ngực Gà:

Ngực dựng đứng thật nên thơ
Lông ngực màu Ó còn chờ đợi chi
Đá đòn vủ bảo đến khi
Gà kia gục ngã có khi bỏ mình
Khi đi ngực chẳng run rinh
Ấ là Văn tướng thân chinh kê trường
Tướng quân Thực Tả chẳng nhường
Bầu diều bên trái thấy thương đó mà

***Lưởi Gà:

Đoản thiệt là lưởi thục sâu
Như là không lưởi đừng sầu người ơi
Anh chàng có tánh lả lơi
Linh kê giáng thế lên ngôi vua gà
Lưởi đen như thể lưởi Ma
Tên chàng kêu gọi ấy là Linh kê
Lưởi chẻ đôi thật là mê
Anh tài xuất chúng không chê điểm nào
Lưởi gà to bảng thì sao
Gà lười chậm chạp chẳng mau tí nào
Cắt ngang không nhọn thật mầu
Gà nầy hiếm quý đúng câu gà tài

***Mặt Gà:

Mặt nhọn gà nhát bở hơi
Mặt tròn nhanhnhện nhưng vơi sức bền
Mặt hình Tam giác thì nên
Lẹ làng nhanh nhẹn cựa lên liên hồi
Gà mặt Nhật chính là tôi
Một là Bắc đẩu không thôi là thường
Mặt chim Cú chẳng thèm thương
Điêu ngoa dử tợn mà thương nổi gì
Mất Bán Nguyệt thật là chì
Dử tợn quỉ quái chẳng vì một ai
Gà mặt Cóc có một không hai
Chí Tử Bất Thoái là ngài đó đa
Mặt gốc Tre thật điêu ngoa
Bất cần sống chết đó là yêu tinh
Gà mặt Lục biết phận mình
Tuỳ con hay đở thật khinh gà nầy
Mặt Lọ cũng thật là hay
Đòn đá khá tốt có ngày hiển vinh

***Tướng Đi:

* Nhất thời chấm muối bỏ ra
Hai thời lắc mặt thứ ba né lồng…( Vô danh )
Vai cất cao ngực ưởn thì mong
Gà đi trên đá vào mồng gà kia
Đá đầu đá mặt lia chia
Giột mưa gà đứng ôi kìa gà hay
Đòn Cân thế đứng như vầy
Phần trên Đốc cổ ngang đầy phao câu
Chui lòn đi dưới thật mầu
Thường đá bạc dướichẳng mau ăn tiền

***Cựa Gà:

Nhật Nguyệt đen trắng hai chân
Cựa đâm như máy nát thân kẻ thù
Cựa điểm trông thật là nhu
Nguyệt Lân thân xoắn chẳng nhu tí nào
Cựa tài cựa độc Siêu Đao
Hoa Cà óng ánh đâm mau tức thì
Hổ Trảo xin chớ có khi
Xiên Đao chẳng kém một ly vảy tài
Ngậm Ngọc Đại Giáp đẹp thay
Huyền châm đâm suốt cựa tài cựa linh

 

**********
Bên cứng bên sút yêu tinh
Óng ánh trong nắng đừng khinh cựa nầy
Vành Nguyệt trông thật đẹp thay
Vảy Thới lên thẳng cuốn ngay cựa gà
Hoa Mai ngay cựa đó mà
Vảy Vuông sát cựa ấy là Thập Đao
Cựa tài cựa độc Song Đao
Cựa trên xử dụng thật mau dị thường

3)VỊ TRÍ CỦA VẢY và ĐÒN ĐÁ. 

*** Vảy Gà:

 


Án Thiên trên gối bắt cầu
Quách Thành chung nhịp là câu ân tình
Kế tiếp chẳng chịu lặng thinh
Án Thiên Đệ Nhị chớ khinh gà tài
Đệ Tam Án Thiên tỏ bày
Phòng Đao Khắc Cựa gà tài phải kiêng
Phủ Địa là vảy cũng thiêng
Đóng sát dưới chậu vảy liền một khi
Vảy liền một mối thầm thì
Tài cao sức dẻo nhớ ghi trong lòng
Huyền Châm là vảy cầu mong
Vảy nhỏ dặm giử nằm trong hai hàng
Gà nầy vủ khí chân mang
Cựa như tên bắn các chàng phải kinh
Vấn Cán vảy đóng một mình
Thân mang điềm rủi bực mình ghê chưa
Rọc Chậu nếu có xin thưa
Gà hay đui mắt vẩn chưa được gì
Liên giáp nội xin đừng khi
Đóng ngang với cựa gà chì lắm nha
Mở miệng nhỏ đó chính là
Hàm Long một vảy ngẩm ra gà tài
Nhật Thần đầu tròn đẹp thay
Hổ Khẩu miệng lớn gà tài đó nha
Thập Điền gà dử như là
Chằn tinh gấu ngựa chẳng tha kẽ thù
Hình dáng vảy thật là nhu
Chử Thập đường đất phân khu Quách Thành
Sáu ô bốn vảy làm thành Khai Vương
Ám Long-vảy Yến phô trương
Vảy lót màu đỏ duyên trường Thần kê
Ám Long tài cán khỏi chê
Vảy sao mà cứ phải mê thế nầy?
Lót bên dưới vảy to đầy
Nằm ngang với cựa bậc thầy chiến kê
Dười bàn có vảy thật mê
Đó là Địa Giáp Linh kê là ngài
Liên Châu cũng thật là oai
Vảy Thới lên thẳng nhập ngay nhập vào
Ngả ba hàng Nội thì sao?
Liên Châu năm vảy cựa đao gà tài
Nhân Tự có dáng đẹp thay
Tạo đường chỉ nhỏ hình hài chử Nhân
Giáp Long Nhân Tự như thần
Nếu đóng ở Thới là chân hung tàn
Ngậm Thẻ vảy ấy chẳng màng
Tứ tung đòn đá hoang mang chủ gà
Vảy ấy xấu tệ vì là
Vảy nhỏ dặm giữa hai hoa Quách Thành
Vảy nầy cựa thật là nhanh
Đại Giáp Ngậm Ngọc tung hoành dọc ngang
Ba vảy ráp lại y chang
Ráp thành vảy lớn đóng ngang cựa gà
Miệng ngậm vảy nhỏ đó là
Đại Giáp Ngậm Ngọc tài ba phi thường

 

******
Thừa Thên Liên Tự thì thương
Đi trên đòn độc chẳng nhường một ai
Trường hợp vảy Thới chia hai
Sát Móng Khai Thới có tài đó nha
Chuyên nghề móc mắt đó mà
Thì ra Liên Móng chồng ba vảy liền
Đóng trên vảy ngón thì thiêng
Dùng ngón với móng đi liền với nhau
Nhiều đòn lạ lại rất mau
Gà nầy độc hiểm bỏ câu dung tình
Đâu Đầu Nhịn Miệng phải khinh
Ngũ Tu cũng vậy chiến chinh đui mù
Gà mù đòn đá cũng mù
Bở hơi yếu sức cho dùng dưởng nuôi
Trể Giáp tài chớ chẳng chơi
Song song hai vảy sáng ngời nghệ tinh
Hàng Nội chỉ xuống cựa linh
Có tài dùng cựa chiến chinh đó mà
Quăng tạt như thể gà ma
Cựa đâm đòn dử thật là thất kinh
Giáp Cần vảy đóng một mình
Đóng ngay cần cổ thật linh gà nầy
Về khuya đồn độc ra tay
Gà đá khó bại mai nầy hiển vinh
Mai Cựa đẹp thật lung linh
Đóng ngang với cựa có hình Hoa Mai
Hoa vàng nở rộ nay mai
Hình như chử Thập đóng ngay cựa gà
Thập Đao vảy ấy là gà
Có đòn đâm chém địch đà mạng vong
Ác Hổ Báo lại ngóng trông
Đòn tài ác độc như chông thọc hầu
Gà nầy đòn đá cũng mầu
Ngón Ngọ có chấm hai màu đen xanh
Xiên Đao quyết chí cạnh tranh
Dáng như quấn Cán đầu Thành hơi cao
Hàng Quách đuôi nhỏ mong manh
Chỉ vào nơi cựa chẳng lành người ơi
Tài cao cựa độc đón mời
Ác Tinh đỏ thắm ngời ngời sắc khoe
Đồng chạng đồng sức khoẻ re
Ác Tinh thắng chắc người nghe kinh hồn

 

Vảy thường là vảy Cúc Bồn
Không tốt không xấu chẳng chôn anh tài
Cúc Bồn mà có cả hai
Ấy là Song Cúc cũng là thường thôi
Lộc Điền Tự ôi thôi rồi
Quách Thành châu lại thành đôi đó mà
Nếu như vảy nứt thì ra
Không Nội chẳng Ngoại thật là đáng khinh
Hàng trơn hai hàng vảy xinh
Rỏ ràng sạch sẽ như hình như tranh
Phòng Đao Khắc Cựa đòn nhanh
Biết đá nhiều thế là anh nhân tài
Hàng Biên hàng một thẳng ngay
Chạy lên tận gối là ngài Độc Biên
Đá cho địch thủ đảo điên
Gà tài đòn hiểm triền miên đánh thù
Yện Vỏ thì thật là nhu
Hàng Quách vảy đóng cho dù dưới trên
Dáng như Ẩn-Ám đừng quên
Tài cao hiếm có phải nên nuôi dùng
Bản Phủ Kích Giáp cùng chung
Là vảy Ẩn Địa mông lung quá trời
Phủ Địa bên dưới tạo nơi
Cho vảy nhỏ ẩn dưới nơi chậu gà
Xuyên Thành Giáp quyết chẳng tha
Đem về nuôi lấy sau mà hiển vinh
Hai Liên Giáp Ngoại cung nghinh
Trẹn hai vấn cán ngoại hình đẹp thay
Lạc diệp vảy ấy cũng tài
vảy giắt ngón Ngọ phơi bày thứ tư
Ngón Ngọ đốt giữa vẩn dư
Kế bên vảy lớn bây chừ thì sao?
Đốm nho nhỏ như gọi chào
Anh chàng Diệp Báo tài cao hiểm gà
Thì ra Liệt Bái chẳng qua
Đồm nhỏ đầu vảy là gà uy linh
Ngón giửa gà ấy hửu tình
Đốm trên đầu vảy anh linh một đời
Vảy độ nổi bốn chẳng chơi
Gò cao vảy đóng chơi vơi một mình
Từ Ứng Độ Sơn thật linh
Vảy đều như bắp phải kinh gà nầy
Liên Giáp Kẽm là sao đây?
Là chân bảo vệ mạng gà đừng vong
Nhất Đầu Hổ nhọn như chông
Đòn như vủ bảo chờ mong huy hoàng
Ngón Ngọ gần móng của chàng
Có một đốm nhỏ mấy nàng tương tư
Ba móng chân đen ngoại trừ
Ngón Ngọ móng trắng là như thế nầy
Bạch đầu Hổ thật là hay
Đôi chân đều có gà tài đáng khen
Hai chân hai Thới màu đen
Còn sáu móng trắng phải khen gà nầy
Hắc Hổ Thới chính là đây
Ra đòn sáng sủa miệt mài đấu tranh

 

*************
Hổ Đầu Nhâm thật tinh anh
Trong vảy ngón Ngọ đốm lành phía trên
Về khuya gà mới làm nên
Đòn khuya càng giỏi càng lên đòn tài
Trung Cang Điểm chính là ngài
Vảy Cứ Cang Điểm cũng tài nước khuya
Vảy Thới đường thẳng chẵng chia
Đến ngay với Cựa chẵng lìa với nhau
Như Khẩu ngay đó thì sao?
Đóng ngang với cựa Khẩu Đao cựa tài
Cựa tài thì mặc cựa tài
Phòng Đao Giáp Thới khắc ngay cựa mầu
Vảy thới qua cựa cong vào
Ôm lấy cái cựa ngọt ngào tình thân
Vảy Thới từng vảy lên dần
Thẳng qua khỏi cựa lên gần gối trên
Hoa Đăng Thới chớ có quên
Cùng vảy ngón Nội thẳng lên gối gà
Hoa Đăng Nội hai chân là
Thần kê giáng thế họ gà phải kinh
Vảy ba ngón Thới có hình
Chử Nhật to lớn như mình với ta
Nhật thới là nó đó mà
Đâm vào chổ hiểm địch la chạy dài
Cánh Bướm từng cánh đẹp thay
Vài vảy gần móng có tài nầy nha
Móc mắt địch thủ chẵng tha
Thới dùng mãnh liệt vì là Giáp Long
Song Long Tự vảy cong cong
Hình như Bán Nguyệt xếp chồng lên nhau
Cựa đòn đều khá như nhau
Đánh cho địch thủ thân đau thật mầu
Tứ Trực là vảy ra sao?
Án Thiên đóng ở trên cao gà tài
Chân kia Phủ Địa thua ai
Hai chân Án-Phủ phơi bày ra đây
Tứ Trực là vảy trên nầy
Thần Lực Chi Bái đòn tài hồ hai
Ba đốt ngón Đốm chỉ ngay
Nhất nhị tam vảy đốm ngay kẻ đầu
Giao Long cũng đẹp cũng mầu
Vảy trong lấn chổ vảy ngoài chịu thôi
Ngoài lớn trong nhỏ đẹp đôi
Đóng ở gần gối chịu thôi gà nầy
Gà ấy thì như thế nầy
Chui lườn cắn gối vỉa hay đó mà
Cắn đùi đá mé chẵng tha
Là gà đi dưới thật là nao nao
Ngón Ngọ hai vảy gần nhau
Có cùng điểm đốm cùng nhau đá đùi
Sát Cang Điểm chớ biết lùi
Vai lưng đá hết gà chui dưới lườn
Nhân Tự Hội khá tỏ tường
Trên ngón chân Nội đóng hình chử Nhân
Tứ Trực kết hợp hai chân
Mỗi chân mốt vảy phải phân cho đồng
Chân Án-chân Phủ cho thông
Tài cao hiếm có còn trông mong gì?
Cán gà có điểm là khi
Xanh Đen Hổ Trảo đòn ghi thế nhiều
Gà độc Nguyệt Ám Chỉ kêu
Mổt sợi chỉ nhỏ dăng đều ngoài trong
Gà nầy tài cán vô song
Đá quăng lại chém đòn hông hiểm nghèo
Bốn vảy Độ đóng một lèo
Từ Ứng Độ Sơn như Mèo đó ta
Dưới cựa hai vảy nứt ra
Đóng trong hàng Quách ấy là Tả Công
Đòn ngang cựa chém là xong
Lấy mạng địch thủ trong lòng bàn tay
Hai vảy nứt đóng hàng ngoài
Xuyên Thành thì cũng như tài Tả Công
Hàng Quách có hai vảy đồng
Đầu cao đuôi thấp cùng chông cựa gà
Song Phủ Đao chính là ta
Khôn lanh đâm cựa nhà nhà phải ghê
Nguyệt Tà xin nhớ đừng chê
Dưới cựa Quấn Cán đầu Thành Quách đuôi
Đòn đá thì thật là vui
Rộng đòn sỏ mé đá đùi đá ngang
Yểm Nguyệt thì đá lang bang
Cán hầu đá vỉa tan hoang cánh gà
Dưới cựa hàng Quách nở Hoa
Đầu tròn đuôi phẵng đó là vảy chi?
Lạc Ma Hàm Cốc nhớ ghi
Đá ngang hầu mé là mi gà tài
Hàng trơn sạch sẽ quá may
Hậu Biên Kẽm tốt là ngài Tam Vinh
Hai Án Thiên phải cung nghinh
Chân kia Phủ Địa thân chinh Kê trường
Âm Dương Tương Giao thì thương
Đá cho địch thủ tìm đường chạy đi
Nhiều câu góp lại thành thi
Nều rảnh bạn đọc có khi giúp nhiều
Về gà có lúc cũng điêu
Bạn mà không biết thiệt nhiều đó nha

 

************
4) GÀ XẤU KHÔNG NÊN CHỌN
****
Hàng Hậu một vảy nổi cao
Màu đen xấu xí thôi chào đi nha
Bởi vì vảy ấy chính là
Điềm Hậu không tốt gà đâu có tài
Hàng Hậu có vảy phơi bày
Hai ba vảy dính thành ngay một đường
Liên giáp Đại giáp không thương
Vì là Nối Hậu gà thường ngu si
Gà không đường Kẻm vậy thì
Đòn tài suy giảm hiểm nguy mạng gà
Bây giờ vảy Độ đó nha
Vảy nhỏ đứt khoãng là gà không hay
Ngón chân thì phải như vầy
Ngón Ngọ mười tám gà nầy không hay
Đúng cách thì phải như vầy
Tối thiểu mười chín hăm hai gà tài
Vảy ngón chồng đá đòn ngay
Chồng ba chồng bốn đòn hay liên hoàn
Liên Giáp Ngón chẵng thèm màng
Vì là vảy xấu ngó ngàng mà chi
Uyên Vỏ Đệm Giáp vậy thì
Vảy vi không kỵ mấy khi thua tài
Đầu to cần nhỏ khổ thay
Mỏ thô cần yếu không tài đâu nha
Khoé miệng cạn hẹp chẵng qua
Mồng lớn trập ngã Mi gà dầy cui
Mắt sâu hoặc lộ thì đui
Mắt sâu tròng lớn đen thui thế nầy
Gà xấu đòn đá không ngay
Mi dầy má hóp có ngày thua đau
Cần dài mà dẹp không mầu
Song song với đất có câu gảy cần
Mình tròn hột mít phải phân
Trẹt lườn ghim hở ân cần mà chi
Cánh cụt xương nhỏ vậy thì
Cánh không ôm sát gà ni không xài
Lông đuôi lông mã không may
Thưa, mềm , lớn bảng như lai gà Tàu
Bời rời lại bở không mầu
Đùi nhô đùi Cán lại bằng với nhau
Hai gối chụm lại sát nhau
Cán to có thịt thôi chào đi nha
Cán suôn duột không mặn mà
Chân to ngón ngắn thật là không hay
Nhiều thịt xương nhỏ vảy dầy
Thới khép vào chậu gà nầy chẵng nuôi
Nát gối vảy loạn không vui
Ngực song song đất gối lùi phía sau
Lưng cong gù hẹp chẳng mau
Lông Mã thưa ngắn mời chào chẳng mua
Lông Mã lại có nhiều màu
Gà nầy không tốt nuôi lâu uổng tiền
Khò khè như thế chẵng thiêng
Mau lo chửa trị để phiền lắm đây
Muốn hợp cách vảy như vầy
Vảy Thới tối thiểu phải đầy mười hai
Mười bốn vảy Hậu đúng ngay
Hăm hai ngón Ngọ gà tài lắm nha
Năm vảy Độ lớn đó mà
Ba hàng đổ lại ái chà hàng Biên
Tiếng gáy không rỏ đảo điên
Tiếng cuối dài quá chẳng thiêng tí nào
Bạn ơi xin hãy đón chào
Bài viết mộc mạc cùng nhau đọc bài
Không nhiều thì ít giúp ai
Mới chơi gà Chọi hiểu ngay giống gà.
Tông dòng chọn khéo đó nha
Nếu không thì chỉ là gà vứt đi
(Còn tiếp …)
Sưu tầm

 Các ý kiến

Bài viết này chưa có ý kiến bình nào. Mời bạn viết bình luận!

Ý kiến của các bạn như thế nào???