dau la dieu kien de ga giu giai 70


Kiến thức gà đá, gà chọi

Đâu là điều kiện để gà giữ giải? [31/01/2016]

Không phải bất cứ con gà nào muốn giữ giải cũng được. Các làng thường có ba giải để cho ba hạng gà giữ giải.

Giải nhất thường dành cho những con gà đã có cựa dài, nagjw cân từ bao nhiêu kilogam trở lên, cao bao nhiêu và sẽ đấu cho đến khi phân thắng bại.

 

 

Giải nhì dành cho những con gà nhẹ cân hơn, cựa ngắn hơn và độ cao cũng kém hơn. Cuộc đấu kéo dài ít nhất trong 5 hồ.

Giải ba điều kiện nhẹ hơn và cuộc đấu kéo dài ít nhất trong 3 hồ.

Qua giải nhất, đôi gà phải chọi nhau cho đến khi có một con thua chạy hoặc bị hạ chết. Tuy nhiên con gà thắng vẫn chưa được ăn giải nếu cuộc đấu chưa kéo dài đến 5 hồ. Và như vậy, con gà thắng phải đủ một trận nữa với một con gà thứ hai, và nếu cũng thắng sẽ được ăn giải dù được giao phong dài ngăn bao nhiêu.

Con gà giữ hoặc phá giải nhì cũng vậy, nếu đánh bại hoặc hạ được địch thủ trước 5 hồ, phải tái đấu với một con gà khác.

Con gà giữ giải hoặc phá giải ba thì lấy 3 hồ làm căn bản, thắng sau 3 hồ mới được, dưới 3 hồ đã thắng phải có cuộc tái đấu với con gà khác.

Nguyên tắc thì như vậy song trên thực tế vẫn có sự châm chước, vì thắng một con gà địch, con gà thắng cũng khá mệt mỏi.

Gà đá hội xưa khi thắng chỉ mang lại danh dự cho chủ. Việc phát thưởng rất long trọng. Làng mời các chủ gà thắng vào lễ thần, mời xơi trà nước, đốt một bánh pháo toàn hồng để mừng trước khi trao giải.Các ý kiến

Bài viết này chưa có ý kiến bình nào. Mời bạn viết bình luận!

Ý kiến của các bạn như thế nào???