gioi thieu tong quan ve bo mon choi ga 65


Kiến thức gà đá, gà chọi

Giới thiệu tổng quan về bộ môn chọi gà [27/01/2016]

Nghệ thuật đá gà ở Việt Nam là một truyền thống văn hóa lâu đời đã được ghi chép cách đây khoảng 700 năm. Trong thời gian đầu khi sở thích chơi gà nòi mới bắt đầu phát triển trong các bậc quyền quý vua chúa và sau đó lan rộng ra dân gian, những tài liệu về văn chương được truyền tụng đã bị thất lạc hoặc tiêu hủy dưới thời kỳ Việt Nam bị cát cứ nô lẹ.

Những tài liệu hướng dẫn về cách chọn lựa xem tướng gà nòi chỉ mới xuất hiện gần đây vào khoảng thế kur thứ XVII. Một trong những người tiên phong trong việc biên soạn và để lại cho hậu thế nguồn tại liệu quý giá là Tả Quân Lê Văn Duyệt (1763 – 1832), một trung thần có công bình định và xây dựng tỉnh Gia Định ngày này dưới thời vua Gia Long.

Tục truyền, Tả Quân Lê Văn Duyệt đã nuôi 5.000 con gà chiến để nghiên cứu về các thể loại như luận Ngũ hành dựa trên sắc long, xem tướng và xem vảy. Một trong những bản cẩm nang về gà nòi còn được truyền tụng cho đến ngày nay là Kê kinh, mặc dù bản sao chép lại không còn giữ được nguyên tắc những vẫn còn nhiều giá trị và được các tay chơi gà gối đầy giường và dùng làm kim chỉ nam cho việc chọn và xem tướng gà nòi.

Một điênt ích khác trong lịch sử Việt nam vào thể kỷ XIII đó là dưới thời nhà Trần, cựa gà nòi được nhắc đến trong bài Hịch tướng sĩ trong Hưng Đạo Đại Vương liệt truyện. Vào thời đó, thú chơi gà nòi đã thành một hiện tượng rất phổ biến trong dân gian. Khi hiểm họa của giặc Mông Cổ với một đạo quân hung hậu dưới thời vua nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt tràn sang biên giới xâm lăng vào năm 1258, để cảnh tỉnh binh sĩ và dân chúng đang mải mê với thú chơi mà quên đi mối họa “nước mất nhà tan” ngài đã canh tỉnh quân lĩnh bằng lời triệu:

“Hùng kê chi cự, bất túc dĩ xuyên lỗ giáp

Đổ bác chi thuật, bất túc dĩ ti quân mưu”

(Đúng có lúc quân Mông, Thát tới,

Cựa gà không chọc nổi áo da,

Những nghề cờ bạc tinh mà,

Phải đâu kế hoạch của nhà cầm quân?).

Ngày nay các tay chơi gà nòi có thể tham khảo những kỹ thuật nuôi, tập luyện và chuẩn bị gà ra trường từ các tay chơi gà đầy kinh nghiệm và lão luyện đã từng sống tại Hà Nọi với dòng gà Mã lại (Mã mái) vào những năm của thập niên 30 thế kỷ XX.

Một số những tài liệu, ấn bản về nghệ thuật và văn chương truyền khẩu qua cách chơi gà nòi đã được ghi nhận lại vào thời kỳ tiền chiến (1945). Vào thời này ở miền Bắc có nhiều trường đá gà (sới) cho các tay chơi gà nòi so tài cao thấp với số người tham dự lên đến cả hàng ngàn người.

Theo Kinh nghiệm chọn và nuôi đá gà. Ks.Nguyễn Hoàng

 Các ý kiến

Bài viết này chưa có ý kiến bình nào. Mời bạn viết bình luận!

Ý kiến của các bạn như thế nào???