long ga 132


Câu hỏi

Lông gà

Câu hỏi: gà nhà mình có lông mã chỉa ra tua tủa cứng như lông nhím không biết vậy có tốt ko?

Trả lời

huynh.thanh.142687
Tốt đó chứ ko có gì phải lo đâu bạn, nhưng nếu bạn mà đụng phải đối thủ có bộ lông này thì nên cẩn thận đấy nhá!
Cách đây 1058 Ngày
ngoc.ny.9
Những con gà có lông mã chỉa ra tua tủa cứng như lông nhím, còn được gọi là gà “lông thép”. Đây là một trong những lọai gà có đặc điểm dị kỳ như “qúai kê” ẩn tướng. Lọai gà lông nhím này có tài nghệ rất cao cường nếu ra trường gà mà các hành giả đụng phải lọai gà này phải đề phòng.
Cách đây 1059 Ngày