trang 2

Gà nòi


Gà nòi NC-11

Giá: 1.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.35 Kg


Gà nòi NC-10

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg


Gà nòi NCH-009

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.2 Kg


Gà nòi NX-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

Gà nòi ND-03

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

Gà nòi NC-09

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

Gà nòi NC-08

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.2 Kg

Gà nòi NX-05

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

Gà nòi NK-05

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05574

Gà nòi NV-004

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05564

Gà nòi NX-01

Giá: 4.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 3 Kg

DSC05557

Gà nòi NV-003

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

Gà nòi NK-02

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

Gà nòi NK-01

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

Gà nòi NC-07

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,7 Kg

Gà nòi NV-01

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,4 Kg

Gà nòi ND-02

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,5 Kg

Gà nòi ND-01

Giá: 5.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,5 Kg

Gà nòi NX-003

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

Gà nòi NX-002

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC04934

Gà nòi NX-001

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC04995

Gà nòi NV-002

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

Gà nòi NC-001

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC04930

Gà nòi NQ-001

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

1 2 3