trang 2

Gà mỹ lai

Gà mỹ lai MLX-001

Giá: 15.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05032

Gà mỹ lai MLV-002

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC04956

Gà mỹ lai MLV-001

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05022

Gà mỹ lai MLQ-001

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC04990

Gà mỹ lai MLK-001

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

Gà mỹ lai MLD-004

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05101

Gà mỹ lai MLD-003

Giá: 4.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

Gà mỹ lai MLD-002

Giá: 5.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

Gà mỹ lai MLD-001

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05073

Gà mỹ lai MLCH-002

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

Gà mỹ lai MLCH-001

Giá: Call VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC04946

Gà mỹ lai MLC-001

Giá: 5.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.8 Kg

1 2