trang 3

Gà nòi

DSC04966

Gà nòi NV-001

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 3.0 Kg

DSC05037

Gà nòi NK-001

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC05106

Gà nòi NK-002

Giá: 1.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC051

Gà nòi NQ-002

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

1 2 3