trang 4

Kiến thức gà đá, gà chọi

index

XEM MẠNG GÀ (P.1)

[11/01/2014]

Xám – Mộc, Ô – Thủy, Nhạn – Kim, Tía – Hỏa, Ó Vàng – Thổ, Ngũ Sắc không theo mạng nào cả.
Sắc mạng ăn thua nhau: Tía > Nhạn > Xám > Ó Vàng > Ô (lưu ý, dấu > để chỉ ăn, …

xem tiếp

hacke_4

LINH KÊ – QUÝ KÊ

[09/01/2014]

Thư hùng kê: Gà có một chân đen một chân trắng, hay một chân vàng một chân xanh… Tóm lại là hai chân, mỗi chân một màu riêng biệt.
Lão kê thần đồng: gà có cái đầu xem rất già, …

xem tiếp

a1

Xem tướng gà (P.3)

[07/01/2014]

Lúc gà đứng ta nâng “ngón ngọ” (phía móng) bật lên bật xuống nếu vững chắc thì tốt, ta sẽ nghe tiếng đập xuống rất mạnh, cần nhất móng cho dài, ta lại đếm xem “ngón ngọ” từ …

xem tiếp

a1

Xem tướng gà (P.2)

[04/01/2014]

Lưng gà hay phải theo xuôi với cần cổ bằng ngang, thẳng băng, xéo tiếp với đuôi.

xem tiếp

a1

Xem tướng gà (P.1)

[02/01/2014]

Thân trường hùng dã, Lưỡng túc tam phân, Giác tâm nhi tiễn, Thủ vĩ tương đồng, Lưỡng dực trường tồn, Hậu biên bất đoản, Nhãn quang bất lộ, Ức ngưỡng nghinh thiên, Ðáo khứ …

xem tiếp

hinh_101

Sách tướng gà đá – Đạo kê diễn nghĩa ( Hồi 10 )

[24/12/2013]

Trong câu 139 nói đến gà có 6 vảy đóng ngay tại cựa như hình Hoa cà. Hoa cà có 6 cánh và ở giữa một vảy xem như là đài hoa. Lọai gà có vảy Hoa cà đâm rất độc hại, nếu đâm là …

xem tiếp

hinh_91

Sách tướng gà đá – Đạo kê diễn nghĩa ( Hồi 9 )

[18/12/2013]

Vảy Tam Tài đã được mô tả trong những trang trước. Ngoài ra, khi vảy phủ địa mà có ba cái thì nó đựơc gọi là Tam Tài Phủ Địa, 3 vảy Huyền Châm thì gọi là Tam Tài Huyền Châm …

xem tiếp

hinh81

Sách tướng gà đá – Đạo kê diễn nghĩa ( Hồi 8 )

[14/12/2013]

Thú chọi gà được Sử Ký đề cập đến tại xứ ta ít nhất là từ cuối thế kỷ thứ mười ba vì khi quân Nguyên xâm lấn nước ta thì Thái-Sư-Thượng-Phụ Hưng Đạo Đại Vương có …

xem tiếp

hinh_71

Sách tướng gà đá – Đạo kê diễn nghĩa ( Hồi 7 )

[11/12/2013]

Ðại song đại lép là nói về quản gà, còn gọi là chân, cán, cặp giản v.v.
Quản gà mà to thì gà đá chậm, mau mệt.
Quản gà lép gầy xương xẩu là tốt nhất. Đá lâu mệt, đứng …

xem tiếp

hoi_62

Sách tướng gà đá – Đạo kê diễn nghĩa ( Hồi 6 )

[09/12/2013]

Lông quản ???
Lông Cương tức là lông thép.
Gà có lông mã thép thì rất dữ. Lông mã thép thì nhìn cũng thấy nó cứng rắn. Khi ta sờ vào thì thấy nó khô cứng chứ không mềm như những …

xem tiếp

hoi_41

Sách tướng gà đá – Đạo kê diễn nghĩa ( Hồi 5 )

[06/12/2013]

“Vào tay” là thò tay ra giữa bụng gà và nâng nhẹ lên để biết đựơc xương lườn dài hay ngắn; dài thì tốt, ngắn thì xấu. Ở những trường gà mà cho phép Sư Kê của đôi bên “vào …

xem tiếp

ga_choi_2

Sách tướng gà đá – Đạo kê diễn nghĩa ( Hồi 4 )

[04/12/2013]

Có sách cho rằng nếu ngón Ngoại có vảy nứt ra hoặc có vảy nhỏ chen vào thì tốt. Nhưng cũng có sách cho đó là xấu.
Kê Kinh viết:
“Vảy may vảy rủi đâu là
Hư có vảy ngoại thiệt …

xem tiếp

hinh01

Sách tướng gà đá – Đạo kê diễn nghĩa ( Hồi 3 )

[02/12/2013]

Lạc Mai là bốn năm vảy chụm lại và đóng trên hoặc dưới cựa. Gà có vảy này thuộc loại thường. Ta không nên căn cứ một hai đòn hay mà giữ gà này vì nó không phải là chiến kê.

xem tiếp

dkbg16

Sách tướng gà đá – Đạo kê diễn nghĩa ( Hồi 2 )

[29/11/2013]

Đệ Nhị Thần Hổ Đao nằm ở hàng Quách và cũng hả miệng ngậm ngọc giống như Đệ Nhất Thần Hổ Đao. Cả hai đều nằm trên cựa 1 ly nhưng Đệ Nhị Thần Hổ Đao không phải là …

xem tiếp

1 2 3 4 5