trang 7

Kiến thức gà đá

gaH’Mong

Kỹ thuật nuôi gà Hmong Phần 2

[01/02/2012]

Gà con 1 – 42 ngày tuổi cho ăn tự do cả ngày và đêm, có thể nuôi chung cả trống và mái. Sau 42 ngày ( tức kết thúc giai đoạn gà con ) phải chuyển sang chế độ nuôi ăn hạn chế ( …

xem tiếp

<<2 3 4 5 6 7